icon

.mixxcazt-icon-accessories
.mixxcazt-icon-account
.mixxcazt-icon-aimchair
.mixxcazt-icon-arrow-down
.mixxcazt-icon-arrow-left
.mixxcazt-icon-arrow-right
.mixxcazt-icon-arrow-up
.mixxcazt-icon-baby-carriage
.mixxcazt-icon-badge-percent
.mixxcazt-icon-bathroom
.mixxcazt-icon-bathtub
.mixxcazt-icon-bed
.mixxcazt-icon-beside_table
.mixxcazt-icon-birth
.mixxcazt-icon-cabinet
.mixxcazt-icon-caret-bold-left
.mixxcazt-icon-caret-bold-right
.mixxcazt-icon-cart-2
.mixxcazt-icon-cart
.mixxcazt-icon-clock-2
.mixxcazt-icon-clone-compare
.mixxcazt-icon-credit-card-front
.mixxcazt-icon-crown
.mixxcazt-icon-customer
.mixxcazt-icon-delivery_2
.mixxcazt-icon-delivery_3
.mixxcazt-icon-delivery_4
.mixxcazt-icon-delivery
.mixxcazt-icon-drawer
.mixxcazt-icon-faucet
.mixxcazt-icon-financing
.mixxcazt-icon-fresh
.mixxcazt-icon-gem
.mixxcazt-icon-gifts_2
.mixxcazt-icon-gifts
.mixxcazt-icon-globe
.mixxcazt-icon-ice-skate
.mixxcazt-icon-location-circle
.mixxcazt-icon-lock-alt
.mixxcazt-icon-long-arrow-down
.mixxcazt-icon-long-arrow-left
.mixxcazt-icon-long-arrow-right
.mixxcazt-icon-long-arrow-up
.mixxcazt-icon-mailbox
.mixxcazt-icon-medal
.mixxcazt-icon-menu
.mixxcazt-icon-mission
.mixxcazt-icon-mitten
.mixxcazt-icon-money
.mixxcazt-icon-months
.mixxcazt-icon-months1
.mixxcazt-icon-natural
.mixxcazt-icon-paper-plane
.mixxcazt-icon-paw-alt
.mixxcazt-icon-phone-alt
.mixxcazt-icon-phone-rotary
.mixxcazt-icon-phone
.mixxcazt-icon-quality
.mixxcazt-icon-quote_2
.mixxcazt-icon-return_1
.mixxcazt-icon-return_2
.mixxcazt-icon-return_3
.mixxcazt-icon-return_4
.mixxcazt-icon-reward_2
.mixxcazt-icon-reward
.mixxcazt-icon-rings-wedding
.mixxcazt-icon-search
.mixxcazt-icon-secure
.mixxcazt-icon-shapes
.mixxcazt-icon-shipping_1
.mixxcazt-icon-shipping-fast
.mixxcazt-icon-step_stool
.mixxcazt-icon-store-alt
.mixxcazt-icon-support_1
.mixxcazt-icon-support_2
.mixxcazt-icon-tags
.mixxcazt-icon-tire
.mixxcazt-icon-toilet
.mixxcazt-icon-trusted
.mixxcazt-icon-tshirt
.mixxcazt-icon-undo
.mixxcazt-icon-user-headset-1
.mixxcazt-icon-vision
.mixxcazt-icon-volleyball-ball
.mixxcazt-icon-wallet
.mixxcazt-icon-wardrope
.mixxcazt-icon-warranty
.mixxcazt-icon-wash_basin
.mixxcazt-icon-wash
.mixxcazt-icon-what
.mixxcazt-icon-wishlist
.mixxcazt-icon-360
.mixxcazt-icon-angle-down
.mixxcazt-icon-angle-left
.mixxcazt-icon-angle-right
.mixxcazt-icon-angle-up
.mixxcazt-icon-arrow-circle-down
.mixxcazt-icon-arrow-circle-left
.mixxcazt-icon-arrow-circle-right
.mixxcazt-icon-arrow-circle-up
.mixxcazt-icon-bars
.mixxcazt-icon-caret-down
.mixxcazt-icon-caret-left
.mixxcazt-icon-caret-right
.mixxcazt-icon-caret-square-left
.mixxcazt-icon-caret-square-right
.mixxcazt-icon-caret-up
.mixxcazt-icon-cart-empty
.mixxcazt-icon-check-square
.mixxcazt-icon-chevron-circle-left
.mixxcazt-icon-chevron-circle-right
.mixxcazt-icon-chevron-down
.mixxcazt-icon-chevron-left
.mixxcazt-icon-chevron-right
.mixxcazt-icon-chevron-up
.mixxcazt-icon-circle
.mixxcazt-icon-clock
.mixxcazt-icon-cloud-download-alt
.mixxcazt-icon-comment
.mixxcazt-icon-comments
.mixxcazt-icon-contact
.mixxcazt-icon-credit-card
.mixxcazt-icon-dot-circle
.mixxcazt-icon-edit
.mixxcazt-icon-envelope
.mixxcazt-icon-expand-alt
.mixxcazt-icon-external-link-alt
.mixxcazt-icon-eye
.mixxcazt-icon-file-alt
.mixxcazt-icon-file-archive
.mixxcazt-icon-filter
.mixxcazt-icon-folder-open
.mixxcazt-icon-folder
.mixxcazt-icon-free_ship
.mixxcazt-icon-frown
.mixxcazt-icon-gift
.mixxcazt-icon-grid
.mixxcazt-icon-grip-horizontal
.mixxcazt-icon-heart-fill
.mixxcazt-icon-heart
.mixxcazt-icon-history
.mixxcazt-icon-home
.mixxcazt-icon-info-circle
.mixxcazt-icon-instagram
.mixxcazt-icon-level-up-alt
.mixxcazt-icon-list
.mixxcazt-icon-long-arrow-alt-down
.mixxcazt-icon-long-arrow-alt-left
.mixxcazt-icon-long-arrow-alt-right
.mixxcazt-icon-long-arrow-alt-up
.mixxcazt-icon-map-marker-check
.mixxcazt-icon-meh
.mixxcazt-icon-minus-circle
.mixxcazt-icon-minus
.mixxcazt-icon-mobile-android-alt
.mixxcazt-icon-money-bill
.mixxcazt-icon-pencil-alt
.mixxcazt-icon-play-circle
.mixxcazt-icon-plus-circle
.mixxcazt-icon-plus
.mixxcazt-icon-quote
.mixxcazt-icon-random
.mixxcazt-icon-reply-all
.mixxcazt-icon-reply
.mixxcazt-icon-search-plus
.mixxcazt-icon-shield-check
.mixxcazt-icon-shopping-basket
.mixxcazt-icon-shopping-cart
.mixxcazt-icon-sign-out-alt
.mixxcazt-icon-smile
.mixxcazt-icon-spinner
.mixxcazt-icon-square
.mixxcazt-icon-star-fill
.mixxcazt-icon-star
.mixxcazt-icon-store
.mixxcazt-icon-sync
.mixxcazt-icon-tachometer-alt
.mixxcazt-icon-th-large
.mixxcazt-icon-th-list
.mixxcazt-icon-thumbtack
.mixxcazt-icon-times-circle
.mixxcazt-icon-times
.mixxcazt-icon-trophy-alt
.mixxcazt-icon-truck
.mixxcazt-icon-user-headset
.mixxcazt-icon-user-shield
.mixxcazt-icon-user
.mixxcazt-icon-video
.mixxcazt-icon-adobe
.mixxcazt-icon-amazon
.mixxcazt-icon-android
.mixxcazt-icon-angular
.mixxcazt-icon-apper
.mixxcazt-icon-apple
.mixxcazt-icon-atlassian
.mixxcazt-icon-behance
.mixxcazt-icon-bitbucket
.mixxcazt-icon-bitcoin
.mixxcazt-icon-bity
.mixxcazt-icon-bluetooth
.mixxcazt-icon-btc
.mixxcazt-icon-centos
.mixxcazt-icon-chrome
.mixxcazt-icon-codepen
.mixxcazt-icon-cpanel
.mixxcazt-icon-discord
.mixxcazt-icon-dochub
.mixxcazt-icon-docker
.mixxcazt-icon-dribbble
.mixxcazt-icon-dropbox
.mixxcazt-icon-drupal
.mixxcazt-icon-ebay
.mixxcazt-icon-facebook
.mixxcazt-icon-figma
.mixxcazt-icon-firefox
.mixxcazt-icon-google-plus
.mixxcazt-icon-google
.mixxcazt-icon-grunt
.mixxcazt-icon-gulp
.mixxcazt-icon-html5
.mixxcazt-icon-jenkins
.mixxcazt-icon-joomla
.mixxcazt-icon-link-brand
.mixxcazt-icon-linkedin
.mixxcazt-icon-mailchimp
.mixxcazt-icon-opencart
.mixxcazt-icon-paypal
.mixxcazt-icon-pinterest-p
.mixxcazt-icon-reddit
.mixxcazt-icon-skype
.mixxcazt-icon-slack
.mixxcazt-icon-snapchat
.mixxcazt-icon-spotify
.mixxcazt-icon-trello
.mixxcazt-icon-twitter
.mixxcazt-icon-vimeo
.mixxcazt-icon-whatsapp
.mixxcazt-icon-wordpress
.mixxcazt-icon-yoast
.mixxcazt-icon-youtube